Fysisk smärta kan vara ett tecken på psykisk ohälsa

Plågas du av återkommande smärtor? Den bakomliggande orsaken kan vara en annan än du tror. Människans psyke har en stor påverkan på hur kroppen känns. Den så kallade placeboeffekten är till exempel något forskare alltid tar hänsyn till i studier – att psykiska känslor kan ge fysiska symptom. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när det kommer till smärtlindring. Kanske har du försökt behandla dina fysiska smärtor med medicinsk hjälp utan att det fungerar. I detta fall kan en licensierad terapeut hjälpa dig att komma till botten med problemen genom att se dem från ett annat perspektiv. Det kan hända att din smärta har psykiska orsaker.

Vad är smärta?

Smärta är faktiskt viktigt, om inte totalt nödvändig, för människan. Det är tack vare smärtan som vi lär oss vad som är farligt och vad som ska undvikas i livet. Tyvärr så är gestaltningen av smärta allt annat än en positiv upplevelse. Många människor lider av kronisk eller återkommande smärta. Det är något som verkligen kan lamslå din vardag och i värsta fall till slut leda till depression. Många forskare menar att det finns ett klart samband mellan psykiska problem och fysisk smärta, frågan är bara vilket som kom först, hönan eller ägget? Tidningen MåBra har skrivit en intressant artikel om sambandet mellan de båda.

Stress, en möjlig orsak till muskel och ledvärk

Något som många lider av idag är stress eller åtminstone begynnande symtom på det. Många gånger kan vi matas av att man, för att bli och fortsätta vara framgångsrik inom sitt arbete, ska klara av att ha många bollar i luften och ett högt tempo. Det är inte fel i sig självt, men det kan också lätt leda till stressrelaterade besvär. Det är numera konstaterat att vissa människor är mer resistenta än andra när det kommer till stress, men denna grupp, precis som andra mera mottagliga personer, löper ändå stor risk för fysiska komplikationer, om vi exponeras för vissa mönster i vår vardag och arbetsliv. Det är vanligt att en individ som lider av stress även drar på sig sömnsvårigheter och det i sin tur leder ofta till ömmande muskler. Detta beror på att det är under djupsömnen som kroppen ger sig tid att reparera och återuppbygga muskler och bindväv. När den processen störs är det enkelt att förstå att din kropp förr eller senare säger ifrån.

Hur kan man ta sig ur smärtspiralen?

Om psykisk ohälsa kan leda till fysisk smärta och vice versa är då den viktigaste frågan hur man kan ta sig ur smärtspiralen. Det är något som kan vara väldigt svårt att göra på egen hand, därför kan det krävas professionell hjälp. En metod som är känd för att vara effektiv är samtalsterapi, här kan du läsa mer om hur det går till. Då är det möjligt att ta reda på om det finns någon psykisk bakomliggande orsak till smärtan. Det finns också andra typer av terapier så som KBT-terapi som också har bevisad god effekt vid psykisk ohälsa.